Јавне набавке 2023/2024.

у школској 2023/2024. години Предлог плана јавних набавки за 2024. годинуПлан јавних набавки за 2024. годину.Одлука о покретању поступка јавне набавке ради набавке добара-хране за ученике у отвореном поступку.

Read more →