Запослени

Управа школе
Гербеш Сања, директор
Стефањеско Јагода, секретар
Раушки Косана, педагог
Грмуша Ивана, психолог
Дураковић Вера, шеф рачуноводства
Самарџић Данијела, административни радник

Разредна настава
Радновић Слађана, наставник разредне наставе I1
Попов Маја, наставник разредне наставе I2
Ћирић Ивана, наставник разредне наставе I3
Станков Жења, наставник разредне наставе II1
Козина Смиља, наставник разредне наставе II2
Живојин Наташа, наставник разредне наставе II3
Вујин Соња, наставник разредне наставе III1
Банч Светлана, наставник разредне наставе III2
Блешић Нина, наставник разредне наставе III3
Протић Војислава, наставник разредне наставе IV1
Дејић Тамара, наставник разредне наставе IV2
Нухановић Силвија, наставник разредне наставе IV3
Недимовић Маја, наставник разредне наставе у продуженом боравку
Предметна настава
Барачков Александра, наставник географије, V2
Вукша Весна, наставник грађанског васпитања
Живков Стојков Наташа, наставник ликовне културе
Зубнар Дијана, наставник немачког језика
Ивковић Душан, наставник технике и технологије
Илић Владимир, наставник физике
Кажанегра Ивана, наставник физичког васпитања, V3
Капор Надежда, наставник хемије
Козић Мирко, наставник историје
Круљ Рајна, наставник ликовне културе
Мајсторовић Борислав, наставник физичког васпитања, VIII3
Марчићев Весна, наставник српског језика
Марчићев Маријана, наставник енглеског језика, VIII2
Миладић Јасмина, наставник математике, VI2
Милованчев Ненад, наставник физичког васпитања
Мицић Немања, наставник физике
Молнар Бојана, наставник биологије, VIII1
Мркушић Јована, наставник хемије
Николин Драгана, наставник математике
Новаков Душан, наставник историје, VI3
Новаков Смиљана, наставник информатике и рачунарства, VII1
Петров Ана, наставник биологије
Попов Татјана, наставник српског језика, V1
Радишић Јелена, наставник немачког језика, VI1
Радочај Душица, наставник српског језика, VII3
Ружић Миленка, вероучитељка
Спасић Зоран, наставник технике и технологије
Стелкић Ивана, наставник енглеског језика, VII2
Сланкаменац Ђорђе, наставник енглеског језика
Тарајић Душко, наставник технике и технологије
Ћирић Камелија, наставник музичке културе

Помоћно особље
Цвејић Весна, сервирка
Каћунко Слађана, сервирка
Чечарић Раде, домар
Максин Радослава, чистачица
Ћурчић Светлана, чистачица
Надашки Зорица, чистачица
Кардош Емеше, чистачица
Момчилов Светлана, чистачица
Средојев Гордана, чистачица
Ињац Вељко, чистач
Мартинов Владимир, чистач и курир