Документа

Одлука о буџету града Зрењанина за 2023. годину - фајл за преузимање.

Анекс 1 годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину - фајл за преузимање

Анекс 2 годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину - фајл за преузимање

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину. - фајл за преузимање

 

Извештај о квалитету рада установе за школску 2021/2022. годину - фајл за преузимање

Развојни план школе - фајл за преузимање 

Школски програм 2022 - 2026. година - фајл за преузимање

 

Финансијски план за 2022. годину - фајл за преузимање1. и фајл за преузимање2

Извештај о раду школе за 2020-2021. школску годину. - фајл за преузимање

Годишњи план рада школе за период 2021-2022. година. - фајл за преузимање

Финансијски план за школску 2021. годину - фајл за преузимање

Финансијски извештај за школску 2020. годину - фајл за преузимање

Извештај о раду школе за прво полугодиште, школске 2020-2021. школску годину. - фајл за преузимање

 

Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама на дан 31.12.2019. године - фајл за преузимање

Обавештење о измени одобрених апропријација за 2019. годину - фајл за преузимање

План расхода за период 1.1.2020 - 31.12.2020. - фајл за преузимање

 

Извештај о раду школе за 2018-2019. школску годину. - фајл за преузимање

Годишњи план рада школе за период 20119-2020. година. - фајл за преузимање

Школски програм рада школе 2018-2022.- фајл за преузимање 

Школски развојни план школе 2018-2022. - фајл за преузимање

Правила понашања. - фајл за преузимање

 

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности. - фајл за преузимање

Обавештење о првој измени одобрених апропријација за 2019. годину - фајл за преузимање

Обавештење о другој измени одобрених апропријација за 2019. годину - фајл за преузимање

Одлука о иземени финансијског плана за 2019. годину - фајл за преузимање

 

Финансијски план за 2019. годину - фајл за преузимање.

Финансијски извештај за 2018. годину - страна 1страна 2, страна 3. страна 4.

Школски програм за период 1.9.2018 - 31.8.2022. године - фајл за преузимање

Извештај о финансијском полсовању и годишњи обрачун школе за период 1.1 - 31.12.2017.

1 2017 Copy

  

2 2017 Copy

3 2017 Copy

 

4 2017 Copy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одлука о усвајању Извештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну школе за 2016. годину - Фајл за преузимање

Одлука о усвајању Извештаја о финансијском пословању и годишњем обрачуну школе за 2015. годину -  Фајл за преузимање

upis prvaka 

pepsi sluzba1

upis osmaka

takmicenje matematika

 

 PametnoIbezbedno

 

 

takmicenja SVA

petljajpg

 

face

 

 

 

 

 

moodle