OШ "2. октобар" - Зрењанин

Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 за партију II - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 за партију III - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија I) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија II) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија III) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Позив за доношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 ради набавке добара - хране за ученике - фајл за преузимање (објављено 25.1.2017.)

Конкурсна документација - јавна набавка добара - храна за ученике - јавна набавка мале вредности, бр. 3/2017. - фајл за преузимање (објављено 25.1.2017.)

План јавних набавнки за 2017. годину - фајл за преузимање

Правилник о изменама и допунама правилника о поступку јавних набавки - фајл за преузимање.

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016 - испорука пекарских производа - фајл за преузимање. (објављено 25.1.2016.)

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016 - испорука намирница и других прехрамбених производа - фајл за преузимање (објављено 25.1.2016.)

Конкурсна документација - Јавна набавка добара-храна за ученике, бр. 1/2016 - фајл за преузимање. (објављено 13.1.2016.)

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - хранa за ученике, бр. 1/2016 - фајл за преузимање. (објављено 13.1.2016.)


Правилник о поступку јавних набавки - фајл за преузимање.

 

 upis osmaka

takmicenja SVA

 upis prvaka

face

 

moodle

takmicenje matematika