OШ "2. октобар" - Зрењанин

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023. години

Одлука о додели уговора у Отвореном поступку јаване набавке - хране за ученике - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2023. годину - фајл за преузимање

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. години

Одлука о покретању поступка јавне набавке добара - електрична енергија - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у Отвореном поступку јаване набавке - хране за ученике - фајл за преузимање

Одлука о покретању поступка набавке добара - хране за ученике - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2022. годину - фајл за преузимање

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021. години

Одлука о додели уговора у Отвореном поступку јаване набавке бр. 2021.1 за партију број 1 - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у Отвореном поступку јаване набавке бр. 2021.1 за партију број 2 - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у Отвореном поступку јаване набавке бр. 2021.1 за партију број 3 - фајл за преузимање

Одлука о покретању поступка набавке добара - хране за ученике - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2021. годину - фајл за преузимање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. години

30. 6. 2020. Конкурсна документација, поступак јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 5/2020. Замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - друга фаза - фајл за преузимање.

30. 6. 2020. Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 5/2020.  Набавка радова: Замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета - друга фаза - фајл за преузимање.

Извештај о доношењу одлуке о измени уговора о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором Редни број ЈНОП 1-ЗН/2020 - фајл за преузимање

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором Редни број ЈНОП 1-ЗН/2020 - фајл за преузимање

Одлука и обустави поступка јавне набавке мале вредности број 1.2.1/2020 ради набавке услуга - извођење екскурзија и наставе у природи за ученике у школској 2019-2020. години. - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 1.1.2/2020 за испоруку електричне енергије - фајл за преузимање.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради набавке услуга - Извођења екскурзија  и наставе у природи за ученике у школској 2019-2020. години (јавна набавка бр. 1.2.1/2020) - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка услуга за извођење екскурзија и наставе у природи за ученике у школској 2019-2020. години, број 1.2.1/2020 - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добара - електрична енергија (јавна набавка бр. 1.1.2/2020) - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка добара - електрична енергија број 1.1.2/2020 - фајл за преузимање

Одлука о додели угоовра у поступку ЈНМВ бр. 1.1.1/2020 (партија I) - фајл за преузимање

Одлука о додели угоовра у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија II) - фајл за преузимање

Одлука о додели угоовра у поступку ЈНМВ бр. 1.1.1/2020 (партија III) - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2020. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2020 ради набавке добара - хране за ученике. - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка добара - храна за учнеике, обликоване по партијама - фајл за преузимање.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова - Замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама-штедљива расвета, број ЈНМВ 5-2019 - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - измена - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка мале вреднсоти број 5/2019. Набавка радова, замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредност бр. 5/2019. Набавка радова, замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета -фајл за преузимање

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности - број 4/2019 - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добра – електрична енергија (јавна набавка бр. 4/2019) - фајл за преузимање

Конкурсна документација -јавна набавка мале вредности – електрична енергијабр. 4/2019 - фајл за преузимање

 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију I - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију II - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију III - фајл за преузимање

 

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија I) - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија II) - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија III) - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2019 ради набавке добара, хране за ученике - фајл за преузимање

Јавна набавка добара - храна за ученике, јавна набавка мале вредности бр. 3/2019 обликоване по партијама I-III - Конкурсна документација - фајл за преузимање

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

 

upis prvaka 

pepsi sluzba1

upis osmaka

takmicenje matematika

 

 PametnoIbezbedno

 

 

takmicenja SVA

petljajpg

 

face

 

 

 

 

 

moodle