OШ "2. октобар" - Зрењанин

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. години

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова - Замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама-штедљива расвета, број ЈНМВ 5-2019 - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - измена - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка мале вреднсоти број 5/2019. Набавка радова, замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредност бр. 5/2019. Набавка радова, замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета -фајл за преузимање

 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности - број 4/2019 - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добра – електрична енергија (јавна набавка бр. 4/2019) - фајл за преузимање

Конкурсна документација -јавна набавка мале вредности – електрична енергијабр. 4/2019 - фајл за преузимање

 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију I - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију II - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију III - фајл за преузимање

 

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија I) - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија II) - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија III) - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2019 ради набавке добара, хране за ученике - фајл за преузимање

Јавна набавка добара - храна за ученике, јавна набавка мале вредности бр. 3/2019 обликоване по партијама I-III - Конкурсна документација - фајл за преузимање

 АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

 

PametnoIbezbedno

takmicenje matematika

takmicenja SVA

petljajpg

 

upis prvaka

upis osmaka

face

 

 

 

 

 

moodle