OШ "2. октобар" - Зрењанин

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018. години

Обавештење o закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2018 за прву, другу и трећу партију. 

Конкурсна документација - јавна набавка добара - електрична енергија ЈНМВ бр. 1.1.3/2018 - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - електрична енергија (јавна набавка бр. 1.1.3/2018) - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2018. годину - фајл за преузимање.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2018 ради набавке добара - хране за ученике - фајл за преузимање (објављено 17.1.2018. године)

Конкурсна документација - јавна набавка добара - храна за ученике - јавна набавка мале вредности, бр. 3/2018 обликоване по партијама I - II - фајл за преузимање (објављено 17.1.2018.)

 

001 002   003
004  0010  0011
0012 0013 0020
0021 0022 0023

 

  

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

  takmicenje matematika

takmicenja SVA

 upis prvaka

petljajpg

upis osmaka

face

 

 

 

 

 

moodle