Школски догађаји у 2017-2018. години

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара – електричне енергије бр. 4/2017 - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара – електричне енергије – бр. 4/2017 - фајл за преузимање

Конкурсна документација - јавна набавка добара- електрична енергија - фајл за преузимање (објављено 27.2.2017.)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - електрична енергија - фајл за преузимање (објављено 27.2.2017.)

Обавештење о одобреним апропријацијама за 2017. годину. - фајл за преузимање.

Обавештење о првој измени апропријација за 206. годину. - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2016. годину. - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 за партију II - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 за партију III - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија I) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија II) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија III) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Позив за доношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 ради набавке добара - хране за ученике - фајл за преузимање (објављено 25.1.2017.)

Конкурсна документација - јавна набавка добара - храна за ученике - јавна набавка мале вредности, бр. 3/2017. - фајл за преузимање (објављено 25.1.2017.)

План јавних набавки за 2017. годину - фајл за преузимање

Правилник о изменама и допунама правилника о поступку јавних набавки - фајл за преузимање.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. ГОДИНИ

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016 - испорука пекарских производа - фајл за преузимање. (објављено 25.1.2016.)

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016 - испорука намирница и других прехрамбених производа - фајл за преузимање (објављено 25.1.2016.)

Конкурсна документација - Јавна набавка добара-храна за ученике, бр. 1/2016 - фајл за преузимање. (објављено 13.1.2016.)

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - хранa за ученике, бр. 1/2016 - фајл за преузимање. (објављено 13.1.2016.)

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара -хране за ученике, бр. 1/2016 (партија I) - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара - хране за ученике, бр. 1/2015 (партија I) - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара - хране за ученике, бр. 1-2/2015. - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара - хране за ученике, бр. 1/2015 (партија II) - фајл за преузимање


Правилник о поступку јавних набавки - фајл за преузимање.

  takmicenje matematika

takmicenja SVA

 upis prvaka

petljajpg

upis osmaka

face

 

 

 

 

 

moodle