2023-2024.

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. години

30. 6. 2020. Конкурсна документација, поступак јавне набавке мале вредности, редни број набавке: ЈНМВ 5/2020. Замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - друга фаза - фајл за преузимање.

30. 6. 2020. Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 5/2020.  Набавка радова: Замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета - друга фаза - фајл за преузимање.

Извештај о доношењу одлуке о измени уговора о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором Редни број ЈНОП 1-ЗН/2020 - фајл за преузимање

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором Редни број ЈНОП 1-ЗН/2020 - фајл за преузимање

Одлука и обустави поступка јавне набавке мале вредности број 1.2.1/2020 ради набавке услуга - извођење екскурзија и наставе у природи за ученике у школској 2019-2020. години. - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 1.1.2/2020 за испоруку електричне енергије - фајл за преузимање.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради набавке услуга - Извођења екскурзија  и наставе у природи за ученике у школској 2019-2020. години (јавна набавка бр. 1.2.1/2020) - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка услуга за извођење екскурзија и наставе у природи за ученике у школској 2019-2020. години, број 1.2.1/2020 - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добара - електрична енергија (јавна набавка бр. 1.1.2/2020) - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка добара - електрична енергија број 1.1.2/2020 - фајл за преузимање

Одлука о додели угоовра у поступку ЈНМВ бр. 1.1.1/2020 (партија I) - фајл за преузимање

Одлука о додели угоовра у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија II) - фајл за преузимање

Одлука о додели угоовра у поступку ЈНМВ бр. 1.1.1/2020 (партија III) - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2020. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 1.1.1/2020 ради набавке добара - хране за ученике. - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка добара - храна за учнеике, обликоване по партијама - фајл за преузимање.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. години

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова - Замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама-штедљива расвета, број ЈНМВ 5-2019 - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - измена - фајл за преузимање

Конкурсна документација, јавна набавка мале вреднсоти број 5/2019. Набавка радова, замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредност бр. 5/2019. Набавка радова, замена старих светиљки новим, енергетски ефикаснијим, ЛЕД светиљкама - штедљива расвета -фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности - број 4/2019 - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добра – електрична енергија (јавна набавка бр. 4/2019) - фајл за преузимање

Конкурсна документација -јавна набавка мале вредности – електрична енергијабр. 4/2019 - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију I - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију II - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 за партију III - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија I) - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија II) - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2019 (партија III) - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2019. годину - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2019 ради набавке добара, хране за ученике - фајл за преузимање

Јавна набавка добара - храна за ученике, јавна набавка мале вредности бр. 3/2019 обликоване по партијама I-III - Конкурсна документација - фајл за преузимање

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова - поправка електричне инсталације на објекту - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку јавне мале вредности, инвестиционо одржавање крова објекта - фајл 1 за преузимањефајл 2 за преузимањефајл 3 за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности ради набавке радова - поправка електричне инсталације. - фајл за преузимање

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - поправка електричне инсталације на објекту. - фајл за преузимање

ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку у поступку мале вредности Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ „2. октобар“ Зрењанин, број 404-14-13-2/2018-IV-08-05 - фајл за преузимање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА за јавну набавку мале вредности Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ „2. октобар“ Зрењанин, 404-14-13-3/2018-IV-08-05 - фајл за преузимање

Измена финансијског плана број 516-2-1/18 - фајл за преузимање

Измена финансијског плана број 516-2-2/18 - фајл за преузимање

Измена финансијског плана број 516-2-3/18 - фајл за преузимање

Обавештење o закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2018 за првудругу и трећу партију. 

Конкурсна документација - јавна набавка добара - електрична енергија ЈНМВ бр. 1.1.3/2018 - фајл за преузимање

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара - електрична енергија (јавна набавка бр. 1.1.3/2018) - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2018. годину - фајл за преузимање.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2018 ради набавке добара - хране за ученике - фајл за преузимање (објављено 17.1.2018. године)

Конкурсна документација - јавна набавка добара - храна за ученике - јавна набавка мале вредности, бр. 3/2018 обликоване по партијама I - II - фајл за преузимање (објављено 17.1.2018.)

 

001 002   003
004  0010  0011
0012 0013 0020
0021 0022 0023

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. ГОДИНИ

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара – електричне енергије бр. 4/2017 - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара – електричне енергије – бр. 4/2017 - фајл за преузимање

Конкурсна документација - јавна набавка добара- електрична енергија - фајл за преузимање (објављено 27.2.2017.)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - електрична енергија - фајл за преузимање (објављено 27.2.2017.)

Обавештење о одобреним апропријацијама за 2017. годину. - фајл за преузимање.

Обавештење о првој измени апропријација за 206. годину. - фајл за преузимање

План јавних набавки за 2016. годину. - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 за партију II - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом Уговору у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 за партију III - фајл за преузимање

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија I) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија II) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 3/2017 (партија III) - фајл за преузимање (објављено 6.2.2017.)

Позив за доношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 3/2017 ради набавке добара - хране за ученике - фајл за преузимање (објављено 25.1.2017.)

Конкурсна документација - јавна набавка добара - храна за ученике - јавна набавка мале вредности, бр. 3/2017. - фајл за преузимање (објављено 25.1.2017.)

План јавних набавки за 2017. годину - фајл за преузимање

Правилник о изменама и допунама правилника о поступку јавних набавки - фајл за преузимање.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2016. ГОДИНИ

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016 - испорука пекарских производа - фајл за преузимање. (објављено 25.1.2016.)

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016 - испорука намирница и других прехрамбених производа - фајл за преузимање (објављено 25.1.2016.)

Конкурсна документација - Јавна набавка добара-храна за ученике, бр. 1/2016 - фајл за преузимање. (објављено 13.1.2016.)

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - хранa за ученике, бр. 1/2016 - фајл за преузимање. (објављено 13.1.2016.)

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара -хране за ученике, бр. 1/2016 (партија I) - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара - хране за ученике, бр. 1/2015 (партија I) - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара - хране за ученике, бр. 1-2/2015. - фајл за преузимање

Обавештење о закљученом уговору у Поступку јавне набавке мале вредности ради набавке добара - хране за ученике, бр. 1/2015 (партија II) - фајл за преузимање


Правилник о поступку јавних набавки - фајл за преузимање.

upis prvaka 

pepsi sluzba1

upis osmaka

takmicenje matematika

 

 PametnoIbezbedno

 

 

takmicenja SVA

petljajpg

 

face

 

 

 

 

 

moodle